• Start
  • Units
  • Programma's
  • The Pride Cadets

The Pride Cadet shows

The Pride

Bij The Pride Cadets zitten in de regel kinderen vanaf basisschoolgroep 6 en hoger.

Bij The Pride Cadets worden de technieken die aangeleerd zijn bij de précadets, verder ontwikkeld en uitgebreid. Controle hebben over het equipement en het lichaam, gaat een belangrijkere rol spelen. Ook wordt er veel getraind op het combineren van equipement en lichaamsbewegingen.

Naast de gebruikelijke vlaggen zullen de leden van The Pride Cadets voor het eerst in aanraking komen met rifles en sabels. Ze zullen vooral op de basistechnieken getraind worden (zowel op links als rechts). Ook hierin zal een combinatie met lichaamsbeweging aangeleerd worden.

Gedurende het wedstrijdseizoen studeren The Pride Cadets een show in. Met deze show doen ze mee aan een aantal wedstrijden, 4 á 5 per seizoen. De groep is de eerste competitiegroep van The Pride. Naast equipement en lichaamsbeweging zullen ook dril en staging een belangrijke rol gaan spelen. De leden lopen verschillende figuren in de show en leren om te lopen tijdens het uitvoeren van het werk. Dit om dynamiek en diepgang in het programma te creëren.

The Pride Cadets training twee keer per week. Ze trainen op dinsdag van 17:15 tot 19:15 en op vrijdag van 17:00 tot 19:00. Gedurende het wedstrijdseizoen zijn er soms ook extra trainingsdagen.

De trainingen beginnen altijd met een warming-up. De spieren worden opgewarmd en getraind. Ook worden verschillende danstechnieken aangeleerd tijdens deze warming-up. Het tweede deel van de warming-up bestaat uit cross-the-floors. Hierbij is techniek en lichaamscontrole erg belangrijk, maar ook performance speelt een belangrijke rol. De leden leren emoties uit te beelden en contact te maken met het publiek. De overige trainingstijd wordt besteed aan basics (Op vlag, rifle en Sabel) en aan het instuderen van het programma.

Zodra de leden van The Pride Cadets individueel voldoende ontwikkeling hebben doorgemaakt, komen ze in aanmerking om door te stromen naar de The Pride Junior. Voordat zij in deze groep komen, zullen ze eerst aan een aantal doorstoomrepetities meedoen.

Afdrukken E-mail