• Start
  • Lidmaatschap
  • Lid worden

Lid worden

Informatie

Contributie:

Onderstaand een overzicht van de lidmaatschapstarieven en bedrijdagen. Contributie mag per maand of per seizoen betaald worden.

Tarieven per 1 september 2017
Per maand: The Pride Mini's: € 6,- per maand
The Pride PreCadets: € 12,- per maand
The Pride Cadets: € 198,- per seizoen
The Pride Junior: € 228,- per seizoen
The Pride A: € 264,- per seizoen
The Pride Open: € 330,- per seizoen
Overige bijdagen:
Inschrijfgeld: € 10,- (eenmalig) 

Busbijdrage:

In contributie inbegrepen
Kledingbijdrage: In contributie inbegrepen

Trainingstijden:

Zie 'Trainingstijden'

Verplichte vrijwilligersdiensten:

Per seizoen zijn ouders/verzorgers van leden van The Pride PreCadets verplicht tot het verrichten van 3 vrijwilligersdiensten, bestaande uit schoonmaak- en/of bardiensten.
Voor ouders/verzorgers van leden van The Pride Junior, The Pride A en The Pride Open, voor zover de leden nog geen 18 jaar zijn, geldt een verplichting tot het verrichten van 5 vrijwilligersdiensten, bestaande uit schoonmaak- en/of bardiensten. Deze diensten worden, zo mogelijk in overleg, centraal ingepland. Leden van 18 jaar en ouder mogen de diensten eventueel zelf vervullen.
Deze vrijwilligersdiensten zijn gekoppeld aan het lidmaatschap.
Eventuele afkoop van de diensten voor een bedrag van € 20,00 per dienst, dient u binnen 14 dagen na de inschrijfdatum van het nieuwe lid, aan te geven bij het bestuur.
 
Indien u voor vrijstelling van de verplichting in aanmerking denkt te komen, wordt u verzocht dit aan het bestuur voor te leggen. Het bestuur beslist over de aanvraag voor vrijstelling.

Afdrukken E-mail